Literati tall

Denna tall formgavs med hjälp av Mario Komsta under Bonsaisällskapets årsmöte 2010. Det är en gammal Pinus Sylvestris som grävdes upp ur en myr 2007 och planterades i en plastkruka. Den etablerade sig fort med både nya rötter och mycorhizza.
Året efter det hämtades från myren så planterades den om i en rektangulär kruka med bra jordblandning. Återigen så fortsatte den att växa kraftigt. 2010 var det dags för södra kretsen att anordna årsmötet och jag ville vara med på workshopen där. Tallen var lämplig att ta med, då jag inte riktigt kunde bestämma mig om den kraftiga grenen till vänster skulle vara kvar eller inte. Tallen formgavs i en literati stil av Mario Komsta och planterades sedan om i en bättre kruka våren 2011. Dessvärre så åkte jag till Afghanistan på senvåren och min sambo fick ta hand om mina träd. Vid ett kraftigare blåsväder så välte trädet och förankringen i krukan gav med sig. När jag var hemma på leave i oktober så förankrade jag kruka samt träd i en planka och band fast den ordentligt. Bilden nedan är från den tiden.
Framtiden för det här trädet består i att utveckla bladmolnen samt plantera om den i en något bättre och stabilare kruka då trädet är topptungt..

1 comment on Literati tall

  1. Det ser i alla fall väldigt stiligt ut! Sen att trädet blåste omkull får väl skyllas mer på vinden än på sambon? Smart idé att sätta fast det i en planka!

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: